Τι είναι το SEM

Δημοπρασίες στις μηχανές αναζήτησης

Τι είναι το S.E.M.;

Στην ούσια είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Οι μηχανές αναζήτησης έχουν περιορισμένο χώρο διαφημίσεων. Στην ουσία υποβάλλετε μια προσφορά (ανταγωνιστική πάντα αλλά και με υψηλή συνάφεια).

Οι μηχανές ορίζουν το κόστος ή προτείνεται εσείς ένα CPC (cost per click) και ανάλογα τον βαθμό συνάφειας που έχετε (quality score) θα δεσμεύσετε κάποια θέση στην κεντρική σελίδα της εκάστοτε μηχανή.

Όταν δύο ανταγωνιστριες εταιρίες δώσουν το ίδιο CPC τότε το quality score θα παίξει τον σπουδαίο ρόλο στην κατάταση των θέσεων.

Μια υψηλή λοιπόν προσφορά δεν αγοράζει την κορυφή, αλλά η ποιότητα της κεφαλίδας της διαφήμισής σας είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις φράσεις-κλειδιά στις οποίες στοχεύετε.