Τι είναι το SEM

Στην ούσια είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Οι μηχανές αναζήτησης έχουν περιορισμένο χώρο διαφημίσεων. Στην ουσία υποβάλλετε μια προσφορά (ανταγωνιστική πάντα αλλά και με υψηλή συνάφεια).

Συνέχεια ανάγνωσης