Θερμός υποστηρικτής του Cpanel

The Hosting Platform of Choice

Θερμός υποστηρικτής του cPanel


   Η φιλοξενία των σελίδων σας παρέχετε με την απόλυτη διαχείριση των υπηρεσιών μέσω του cPanel, του δημοφιλέστερου control panel της αγοράς. Μέσα από το εύχρηστο και φιλικό του περιβάλλον, μπορείτε τώρα να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας.

   Το cPanel αυτοματοποιεί και απλοποιεί την διαχείριση του λογαριασμού σας, μέσω ενός πίνακα ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία και επιλογές που χρειάζεστε.

  H Web Intelligence με σκοπό την καταπολέμηση των spam επένδυσε επιπλέον σε μια νέα υπηρεσία που εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν τεράστιοι οργανισμοί (ASSP) η οποία μπορεί να απαλλάξει κατά 95% τα ανεπιθύμητα μηνύματα που τις περισσότερες φορές καταλήγουν και σε ιούς.

Δυνατότητες του cPanel
 • Video tutorials
 • Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας
 • Αλλαγή κωδικού εισόδου στο cPanel
 • Αλλαγή γλώσσας
 • Δημιουργία λογαριασμών email
 • Ορισμός catch all λογαριασμού email
 • Δημιουργία auto-responders
 • Δημιουργία Mail Forwarders
 • Προστασία anti-spam
 • Πρόσβαση σε WebMail μέσω cPanel
 • Virus Scanner
 • Δημιουργία λογαριασμών FTP
 • Μπλοκάρισμα IP διευθύνσεων
 • Διαχείριση αρχείων μέσω του File Manager
 • Χρήση του Disk Space Usage
 • Εξελιγμένα στατιστικά στοιχεία
 • Παρακολούθηση του Traffic του site
 • Δημιουργία custom error pages
 • Απεριόριστα Autoresponders, Mail Forwards
 • Εγκατάσταση FrontPage extensions
 • Προστασία directory με κωδικό εισόδου
 • Δημιουργία subdomains, parked domains
 • Δημιουργία add-on domains
 • Χρήση URL redirect
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων MySQL
 • PHPMyAdmin