Ταβάνι πακέτο

39,00 € ανά τεμάχιο
Διάρκεια πακέτου


 

H ελάχιστη παραγγελία είναι 3 μήνες.

 Ταβάνι πακέτο
Χώρος στον δίσκο 2GB
Μηνιαία κίνηση δεδομένων 30.000mb
Εmails 100 POP3 Emails
Βάσεις δεδομένων 20
Ιστοσελίδες (Domains) 10
BACKUP (ημερήσιο/εβδ/αίο/μηνιαίο)  iseeit
Δωρεάν Setup  iseeit
Cpanel σύστημα διαχείρισης λογ/μου**  iseeit
Σύστημα προστασίας από ιούς  iseeit
Php5  iseeit
Αυτόματο firewall  iseeit
Tιμή ανά μήνα (τρίμηνο minimum) 13€
Ετήσια αποπληρωμή 140,4€
Διετής αποπληρωμή 250€

** Για τις δυνατότητες του cpanel πατήστε εδώ