Υπηρεσία Server optimizing

120,00 € ανά τεμάχιο

  • Παύση άχρηστων διεργασιών
  • Τuning της mysql
  • mod_security apache module
  • Ενημέρωση του λειτουργικού σας όπου χρειάζεται
  • Έλεγχος και ενημέρωση του kernel στην τελευταία έκδοση
  • Ρύθμιση αυτόματου ημερήσιου, εβδομαδιαίου και μηνιαίου backup (ημέρες εμβομάδας που θέλετε, σημείο που θέλετε)
  • Suhosin και php ασφάλεια
  • Ρύθμιση του Whm - cpanel σας από το μηδέν