Υπηρεσία Server securing

200,00 € ανά τεμάχιο

 • Ενημέρωση μέσα από το ticket system της εταιρίας μας για την εξέλιξη της υπηρεσίας και λύση των αποριών σας για 15 μέρες
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση firewall και antivirus
 • Προεγγραφή στα iptables για γνωστές κακόβουλες ips
 • Έξυπνη χρήση mod_security και Suhosin
 • Μπλοκάρισμα πλαστών ips και μόνιμο μπλοκάρισμα σε συγκεκριμένα σενάρια (πχ λάθος cpanel login πάνω από 3 φορές)
 • Μπλοκάρισμα σε ips που υπερβαίνουν τα logins που ορίζουμε σε διάφορα σημεία του server
 • Αλλαγή σε default πόρτες του server
 • SYN Flood προστασία
 • Ping of death προστασία
 • Ανίχνευση Port Scan και μπλοκάρισμα
 • Για οποιαδήποτε ενέργεια αποστολή ενημέρωσης στο email σας