Δομημένη Καλωδίωση


   Η δομημένη καλωδίωση ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που θα εγκατασταθούν μέσα μετάδοσης που θα χρειαστούν για να συνδεθούν δικτυακές συσκευές σε κτίρια. Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

   Στην Τech intelligence προβλέπουμε κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας οικοδομής το σύστημα καλωδίωσης και πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό.

Ένα έργο Δομημένης Καλωδίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

  • Μελέτη αναγκών και συζήτηση με τον πελάτη για τον σχεδιασμό του δικτύου
  • Συμφωνία - Κοστολόγηση πάνω στην μελέτη
  • Δημιουργία Δικτύου Οριζόντιας καλωδίωσης (UTP , FTP , SFTP , Κατηγορίας 5e , 6)
  • Δημιουργία Καλωδίωσης Κορμού (Πολύζευγα καλώδια)
  • Τοποθέτηση Τοπικών κατανεμητών (Racks, Patch Panels, Smart Patch Panels...)
  • Φυσική Διασύνδεση απομακρυσμένων κτιρίων (Καλώδια τηλεφωνικής χρήσης)
  • Παραδοτέα (πιστοποιήσεις - διαγράμματα - κατόψεις)