ΤΡΑΠΕΖΑIBAN
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
62360032494
GR5401106230000062360032494
EUROBANK
0026.0383.11.0200215873
GR1802603830000110200215873
ALPHA BANK
294002310014862

GR1201402940294002310014862

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5087-076151-730
GR1201720870005087076151730
Δικαιούχος σε όλους τους λογαριασμούς: Λάζαρης Χριστόφορος

Paypal

Στο επόμενο βήμα θα βάλετε το ποσό & θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του Paypal