Social Media Marketing

Social Media Marketing


Το Social Media Marketing είναι μία μέθοδος προώθησης προϊόντων – υπηρεσιών ή προσώπων πλήρως προσανατολισμένη στο διαδίκτυο. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα νέα μέσα του διαδικτύου για να προσεγγίσουμε επισκέπτες – καταναλωτές ή να αυξήσουμε το brand name (Εμπορική ονομασία) του πελάτη μας.

Τα κοινωνικά μέσα (Social Media) είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας, της διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της πληροφορίας (κείμενο, ήχος, video και φωτογραφίες). Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η αμφίδρομη επικοινωνία του κοινωνικού συνόλου. Χωρίς αυτή δεν θα υπήρχαν τα Social Media.

Τα Social Media αναπτύσσονται μαζί με την ανάπτυξη της σχέσης των χρηστών με το διαδίκτυο. Με την αύξηση των χρηστών του διαδικτύου και στην χώρα μας έχουμε και την άμεση ενασχόληση τους με όλα σχεδόν τα μέσα δικτύωσης.

Τα τελευταία χρόνια το Social Media Marketing έχει αναδειχθεί σε βασικό μέσο προώθησης για πολλές εταιρίες, κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων που επιφέρει. Αυτό, γιατί καθημερινά προστίθενται νέοι χρήστες σε αυτό, με νέες ιδέες, νέες τάσεις και νέες ανάγκες.

Eίναι το μοναδικό διαφημιστικό εργαλείο που μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα πάντα και με το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας που προωθείται. Το κόστος για τη συγκεκριμένη προώθηση είναι αισθητά πιο χαμηλό από την κλασσική διαφήμιση και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο άμεσα μετρήσιμο. 

Ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους προώθησης είναι η διαφήμιση μέσα από το Facebook.

Αξιοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνήστε μαζί μας για την δικής σας προβολή μέσα από αυτά!

Μερικά γνωστά Social Media είναι
  • τα Social Networks όπως, για παράδειγμα το Facebook, το Twitter κ.ά.
  • τα References (Wikis), όπως το Wikipedia
  • τα Photo sharing, όπως το Flickr και το Picasa
  • τα Video sharing, όπως το YouTube, Metacafe, Vimeo κ.ά.