Κατοχύρωση Domain

Κατοχύρωση Domain


   Η Web intelligence, σύμφωνα με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι εγκεκριμένος ιδιωτικός φορέας (καταχωρητής) αρμόδιος για τη δημιουργία και την τήρηση domain με την κατάληξη .gr (Αρ. Πρ. 34496/07-09-11).